เกี่ยวกับเรา


MR. PARINYA WONGCHERDKWAN
SCHOOL LICENSEE

นายปริญญา วงศ์เชิดขวัญ
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

เจลเป็นโรงเรียนสอนภาษาโดยเน้นการสอนด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักและเปิดสอนในส่วนของวิชาการในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อีกทั้งเจลยังมีการจัดการอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มบริษัทและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยเจลมีครูต่างชาติทั้งเจ้าของภาษาจาก 6 ประเทศ ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น สหรัฐอเมริกา/ อังกฤษ/ แคนาดา/ นิวซีแลนด์/ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ นอกจากนั้นยังมีครูฟิลิปปินส์ และจีน ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรม ทั้งด้านคุณภาพการสอน ประสบการณ์ และเทคนิคในการสอนอย่างสมบูรณ์และมืออาชีพ

  ผ่านการประเมิณการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก ปี ๒๕๕๔

  ผ่านการประเมิณการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก ปี ๒๕๕๖

  ผ่านการประเมิณการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก ปี ๒๕๕๘

  รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๘

  รางวัลพระราชทาน "เทพทอง" องค์กรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นความเมตตาอย่างสูง จากในการตอบรับการเรียนเชิญ เป็น ท่านประธานที่ปรึกษา ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล อย่างเป็นทางการ โดยมีข้อความว่า "ยินดีที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เจล ขอรับเชิญด้วยความภูมิใจ และพร้อมทำให้ดีที่สุดตามที่คาดหวังไว้"ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558 ณ บ้านพักของท่าน ศาลาริมน้ำ

Read More

งานของเรา