โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล


 
     ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน เป็นความเมตตาอย่างสูง จากในการตอบรับการเรียนเชิญ เป็น ท่านประธานที่ปรึกษา ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล อย่างเป็นทางการ
 

ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน เป็นความเมตตาอย่างสูง จากในการตอบรับการเรียนเชิญ เป็น ประธานที่ปรึกษา ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล อย่างเป็นทางการ โดยมีข้อความว่า "ยินดีที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เจล ขอรับเชิญด้วยความภูมิใจ และพร้อมทำให้ดีที่สุดตามที่คาดหวังไว้" ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558 ณ บ้านพักของท่าน ศาลาริมน้ำ

                                          เจลเป็นโรงเรียนสอนภาษาโดยเน้นการสอนด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักและเปิดสอนในส่วนของวิชาการในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อีกทั้งเจลยังมีการจัดการอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มบริษัทและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยเจลมีครูต่างชาติทั้งเจ้าของภาษาจาก 6 ประเทศ ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น สหรัฐอเมริกา/ อังกฤษ/ แคนาดา/ นิวซีแลนด์/ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ นอกจากนั้นยังมีครูฟิลิปปินส์ และจีน ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรม ทั้งด้านคุณภาพการสอน ประสบการณ์ และเทคนิคในการสอนอย่างสมบรูณ์และมืออาชีพ 
 

GEL School : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล
 

         โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจลภายใต้การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย Oxford เน้นการเรียนด้านสนทนาและสามารถนำไปใช้ได้จริง ผลระดับการเรียนเป็นสากลทั่วโลก จบหลักสูตรรับรองผลสอบเข้าสายการบินชั้นนำ ระดับคะแนนสามารถเปรียบเทียบกับผลคะแนน TOEIC, TOEFL, IELTS เพื่อใช้สำหรับทำงานและเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ 
 

         โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังบริหารงานโดยผู้บริหารที่ได้รับการการันตีด้วย
- รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2558 CEO Thailand 2015 
- รางวัล Asean Awards 2015 ผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูง 
- รางวัล Thailand Leader Awards 2015 บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การบริหาร
- รางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม “ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 
- รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2558 รับโล่ประทานรางวัล “เทวาธิราช” 
- รางวัล นาคราช “บุคคลดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 
- รางวัล บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา นักพัฒนาธุรกิจและองค์กรดีเด่น ครั้งที่ 4 
- รางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี 2558 
- รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2558